کم‌فروشی فداکار شرکت‌های اینترنتی تایید شد | وزیر ارتباطات: حق‌الناس را جبران می‌کنیم

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی تو توئیتر نوشت: حتماً اشکالات متعددی در عمل داریم، مسابقه ننوشته، غلط ندارد.

وی افزود: همواره تقلا کرده‌ایم گشایش نتیجه کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در بازرسی مخفی و بدون اطلاع شرکتهای اینترنتی، متأسفانه کم‌فروشی ۸ درصدی برخی شرکتها در فدایی استان‌ها تأیید شده است.

وی تاکید کرد: حق‌الناس را اعاده می‌کنیم. جزئیات را راه اندازی انتظام مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر خواهد کرد.