خدادی: تا سه گانه ماه اول ۹۹ برای کاغذ برنامه ریزی کرده ایم | دیگر به لقب رسانه ها یارانه نمی دهیم

به گزارش ایسنا، محمد خدادی،  معاون امور مطبوعاتی وزیر نزاکت و ارشاد اسلامی داخل میتینگ خبری، به تشریح فرآیند حل تلاطم کاغذ، بیمه خبرنگاران و طریق نامه جدید منحصر یارانه در سال ۹۸ پرداخت و گفت: از مجموع ۱۱هزار و ۹۰۰ نشریه دارای مجوز، ۷ هزاره و ۷۱۵ مجوز داخل حوزه رسانه های مکتوب، ۳ هزار و ۴۰۲ مجوز در مملکت رسانه های برخط و مابقی داخل حوزه رسانه های الکترونیک غیر برخط صادر شده است.  همچنین بی قراری اینک ۳۵۴ روزنامه، یک هزار و ۴۲۴ هفته نامه، ۷۶۵ دوهفته نامه، ۲ هزار و ۱۱۸ ماهنامه،  ۳۲۷ دوماه نامه، یک هزار و ۹۶۸ فصلنامه، ۶۶۶ دوفصلنامه و ۹۳ سالنامه درون مرزوبوم رسانه های چاپی و ۴۲ خبرگزاری و ۳۳۶۰ پایگاه خبری در مرزوبوم رسانه های برخط دارای مجوز از هیئت نظارت پهلو مطبوعات داخل قلمرو بود دارد. آشنایی با معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد

خدادی یادآور شد که بعد از استان تهران با ۵ هزاره و ۴۹۲ رسانه دارای مجوز، به ترتیب استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی با ۴۸۹، ۴۷۳ و ۴۴۶ رسانه، دارای زیادترین تعداد رسانه دارای مجوز هستند.

موضوع بعدی مصاحبت های معاون امور مطبوعاتی، دعوا کاغذ بود که بر زمینه صحبت های این مقام مسئول تاکنون ۴۰ هزار قامت کاغذ تحدید داده شده است که ۲۷ هزار هیکل برای واردات تایید شده است؛ از این مقدار ۵ هزاره تن توزیع شده است و ۳۵۰۰ پیکر آماده توزیع است. همچنین ۵ هزار تنه در ماه پس ازآن و ۸۵۰۰ قامت تا دو ماه آینده توزیع خواهد شد.

خدادی، تخصیص ارز دولتی به کاغذ را آماج توجه حکمرانی و دولت بوسیله این مقوله برشمرد و اظهار کرد: داخل شرایطی که منابع ناحیه به حداقل رسیده بود قرار دادن کاغذ در کنار دارو به عنوان کالای اصلی نشان دهنده عظمت شانس به رسانه ها بود. به طور طاسی درون جریان حل تلاطم کاغذ یک همگرایی در میان رسانه ها ساختن شده وجود که با توجه به دستور و توجه مقام معظم رهبری به این موضوع و همچنین اهتمام و تلاش مهتر جمهوری، وزیر ادب و ارشاد اسلامی،  مجلس و مدیران و همکاران رسانه ای برای حل شاق کاغذ تلاش شد هر چه سریع زیرفون این موضوع در دست ردیابی قرار بگیرد.

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد درون امتداد ابرام کرد که در روانی محلول غوغا کاغذ هیچ شخص و نهادی درون ناحیه مانع از دخول کاغذ به قلمرو نشد و همگی برای حل این مشکل همراه هم بودند و شاهد نهایت همکاری تو مرزوبوم رسانه بودیم.

خدادی اعلام کرد: تا کنون ۴۰ هزار تن کاغذ تحدید داده شده است که ۲۷ هزار تن بخاطر واردات ثبوت شده است؛ از این مقدار ۵۰۰۰ تن توزیع شده است و ۳۵۰۰ قامت آماده توزیع است. نیز ۵۰۰۰ قد در ماه پس ازآن و ۸۵۰۰ تن تا دو ماه آینده توزیع خواهد شد.

او گفت: ما تا عید پیش بینی تامین کاغذ مطبوعات را اجرا داده ایم و برای سه ماه نخست سال آینده نیز در حال برنامه ریزی هستیم.

خدادی نیز خاطرنشان کرد که ۱۰ شریک شدن و کلکسیون واردات کاغذ را بر عهده داشته اند که باهم اتحاد کردن نگارگستر هامون، سفیر فراز و ارمغان گستر نوید به نشانی شرکت های خصوصی و روزنامه های «همشهری»، «خراسان»، «کیهان»، اطلاعات»، «خبر ورزشی» و «ایران» نیز واردات کاغذ انجام دادند؛ البته نه فقط بخاطر رسانه خودشان. تصور ما این است که بغرنج رسانه ها می تواند توسط خود رسانه ها حل شود.

معاون مطبوعاتی با بیان اینکه «تاکنون ۷۰ پرونده واردات کاغذ داشته ایم»، خاطرنشان کرد: ۲۷ هزار کالبد تایید شده است که از این ارج ۲۴ هزار تن تخصیص ارز داده شده، حدود ۱۶ هزار تن تامین ارز و ۱۴ هزار و ۵۰۰ هیکل نیز خریداری شده است.

او همچنین درباره توزیع کاغذ وارداتی همچنین توضیح قسط: تصمیم گرفتیم از ابتدای سال ۹۸ بخاطر توزیع کاغذ راستی آزمایی ایفا دهیم؛ اینکه کاغذی به اسم یک نامه توزیع می شود، آیا بوسیله مشت آن می رسد؛ بنابراین با توجه به مشخص بودن آمار توزیع، در صورتی که رسانه ها اعلام کنند چه مقدار کاغذ دریافت کرده و اینکه آیا اصلا دریافت کرده اند، دیگر حفره ای در این شالوده نخواهیم داشت.

خدادی همچنین اعلام کرد که تا کنون به ۱۵۸۰ ارگان کاغذ داده شده است. تا پایان شهریور ماه سال جاری، ۸۸۰ ارگان شرایط ستاندن کاغذ خودشان اعلام کرده اند و پس ازآن از یک هفته تسلسل ۲۰۰ ارگان دیگر همچنین اعلام کردند، ولی هنوز تقریبا ۴۰۰ نشریه فرم را پُر نکرده اند؛ این در حالی است که استمرار دادن کاغذ به نشریات منوط بوسیله پُر کردن این فرم است.

این مقام مسوول پیش روی کرد که در حال حاضر معاونت مطبوعاتی بوسیله این نقطه گویا  که اعلام وصول ها را کنترل کند و سرکشی بوسیله چاپخانه ها را نیز انجام داده و به آمارهایی نیز در این زمینه مشت یافته است.

معاون مطبوعاتی همچنین خوداظهاری نشریات، راستی آزمایی چاپخانه ها، نظارت ناگهان از چاپخانه ها، آمار همدستی های توزیع و نظرات کارشناسی را به پنج شاخص واقعی بخاطر راستی آزمایی توزیع و دریافت کاغذ عنوان کرد.

خدادی با پیش روی اینکه «ما در مسیر بهترین کردن منابع تلاش می کنیم»، گفت: ما اجازه سوءاستفاده از مال آدم را نمی دهیم و حتما بوسیله دنبال این هستیم که منابع تو خدمت اثر تولید شده در روزنامه ها قرار بگیرد. رویکرد ما نیز در این مسیر اصلاحی و قانون دان است و نگاه حذفی نداریم؛ چراکه معتقدیم هزاره دلیل برای خوش اخلاقی بود دارد و یک دلیل هم برای بداخلاقی نیست. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز درباره پیش نویس ضابطه مجله جدید منحصر یارانه مطبوعات در سال ۹۹ نیز توضیحاتی را ارائه عدالت.

او در این بخش از صبحت های خود درون پاسخ به پرسشی مبنی پهلو چرایی وجود نداشتن شفافیت در اعلام تیراژ مطبوعات، خاطرنشان کرد: اساسا نگاه به تیراژ به عنوان میزان اثر رسانه اشتباه است. به عنوان مثال میزان بازدید از سایت های ورزشی بیش بالاست، ولی امکان پذیر است مقیاس بازدید از یک رسانه رسمی آنقدر زیاد نباشد و این اصلا بوسیله این معنا نیست که میزان دیدار از یک رسانه قدرت آن را علامت می دهد.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشعار اینکه «امروز کیفیت، غلبه رسانه را رک می کند»، تقریر کرد: این خطای ادراکی باعث شده است که برخی از رسانه ها نمونه تیراژشان را اعلام نکنند؛ این در حالی است که قدرت نشر در محتواست و نه محل و خواه میزان انتشار؛ بنابراین اهمیتی ندارد که اگر میزان تیراژ یک روزنامه پایین باشد.

خدادی با بیان اینکه «اولین فساد ما در رسانه نادیده گرفتن مخاطب است»،  گفت: پایان کار هر رسانه ای را باید زمانی اعلام کرد که دیگر مخاطب خویشتن را نمی بیند. انتقادی که امروز بوسیله صداوسیما باخبر می شود که مخاطب خود را نمی بینند و دلخواه مخاطب خود را نمی شناسند، به بسیاری دیگر از رسانه ها نیز متوجه است.

این مقام مسئول نیز داخل بخش دیگری از سخنان خویشتن اعلام کرد: دنبال این هستیم که در ازای صیقل یارانه توضیح داده شود که این پول برای چه چیزی هزینه شده است. ما دیگر به اسم رسانه یارانه نمی دهیم و به محتوای تولید شده داخل آن رسانه و اثری که روی مردم می گذارد یارانه می دهیم؛ البته این یک محاکمه اعلامی است و هنوز به وهله اقدام نرسیده است؛ درون واقع می خواهیم این شفافیتی که رسانه ها از سایرین طلب می کنند را خودشان حزن داشته باشند.

کمک امور مطبوعاتی درباره بیمه خبرنگاران نیز تقریر کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ روزنامه نگار جثه مجری هنر هستند که تا امروز هزاره و ۵۰۰ نفر بیمه شده،  ۶۰۰ نفر نیز امسال معرفی کردن شده  و دو هزار و ۶۰۰ نفر از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شده اند.

او نیز یادآور شد که لازم است اجتماع خبرنگاری هویت یابی شود، چراکه با توجه به تعداد بالای رسانه ها الان در حال حاضر باید حداقل بالغ از ۲۴ هزار روزنامه نگار در کشور حیات داشته باشد که بوسیله دیدن رقم حساب دان نمی رسد.

او همچنین درباره ی حضور رسانه های خارجی در ناحیه همچنین خاطرنشان کرد: ۱۷۴ رسانه خارجی با ۱۶ زبان در کشور حیات دارد و هم اکنون ۳۴۶ خبرنگار اجنبی تو ایران داریم.