قاضی سراج: سال گذشته ۸۰ رسانه محکوم شدند | انتشار ۱۲ هزار نشریه دیجیتال داخل سرزمین

به گزارش ایسنا، مستنطق ناصر سراج در میتینگ سالانه هیئت منصفه مطبوعات، گفت: در حال حاضر ۱۱۹۱۱ نشریه مکتوب الکترونیک و دیجیتال در سراسر کشور داریم که ۵۵۰۰ ارگان درون تهران و ۶۴۱۱ ارگان در سایر استان ها فعالیت می کنند. در سال گذشته ۱۸۰ جلسه هیئت منصفه برگزار شد که تو این جلسات ۸۰ رسانه محکومیت گرفتند که عمدتاً محکومیت های سندیت مالی وجود. همچنین تو سال گذشته ۷۵ نشریه پاکی گرفته و دادگاه سایر نشریات تجدید وقت شد.

وی دنباله قسط: بنای هیئت منصفه مطبوعات درون سال گذشته بحث با مطبوعات و پیشگیری از جرائم البته این رفتار با پناه وزیر اتیکت و ارشاد اسلامی اجرا گرفت و داخل هیات منصفه مطبوعات محکومیت ها با منصب حداقل بوسیله ایفا درآمد.

بازپرس سراج ادامه انصاف: در استان تهران ۲۱ نفر عضو هیئت منصفه مطبوعات هستند و درون سایر استان ها ۱۴ نفر از اعضای این هیات هستند. در سراسر ملک تو مجموع ۴۴۱ نفر قامت هیات منصفه مطبوعات هستند که موافق قانون تا انتها مهرماه ساری همه آنان تفویض و معرفی می شوند.

وی از رئیس سابق سازمان تبلیغات اسلامی تشکر کرد و به مهتر جدید این سازمان که تنه هیات منصفه مطبوعات شد، خوشامد گفت.

متهم سراج همچنین از اقدامات مالک رضا تقوی مهتر قبلی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر  و اعلام کرد که او نیز نمایندگی این شورا در هیات منصفه مطبوعات را بر عهده دارد.