عکس | مجری تلویزیون که ترسی از بیماری نداشت بوسیله کرونا مبتلا شد

به گزارش همشهری آنلاین، داخل روزهای اولیه عالمگیر کرونا در ایران داخل یکی از حصه های خبری صداوسیما عاطفه میرسیدی از مجریان و خبرنگان این موسسه در ویدیویی که بعدها جنجال زیادی بوسیله پا کرد مدعی شد که کرونا ترس ندارد و او خودش علائم این بیماری را همین چند روز پیش داشته و به سرعت درمان شده است.

ماجرایی که با انتقادات فراوانی روبه روشد و بسیاری این سهل انگاری را درون موجب معکوس کنترل بیماری کرونا می پنداشتند. اکنون مدیر روابط اشتراکی صدا و رخسار خبر داده که میر سیدی واقعا به این بلای ناگهانی مبتلا شده است و داخل قرنطینه به ضابطه می برد.

بیماری ای که نشان می دهد بسیار قطعی تر از آن است که بتوان به شوخی اش گرفت.